SlovenskyEnglish
Menu
Úvod
Stanovy OZ
Výbor OZ
Zoznam členov
Prihláška do OZ
Činnosť OZ
Dokumenty OZ
Dokumenty FIFe
Zápisnice OZ
Tlačivá
Plemenná kniha FFS
Federácia Felis Slovakia
Kontakty
Fotogaléria
Inzercia členov
GDPR

 Pozvánka na členskú schôdzu OZ

Deň : 17.11.2023 od 13.00 hod.

Miesto :  Mostná 13, Remeselnícke centrum – Ani- pet, Nitra

Program  :

 1. Otvorenie, odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice : p. Ivanková.
 2. Schválenie programu.
 3. Kontrola plnenia uznesení od poslednej členskej schôdzi: p. Voláriková.
 4. Voľby na funkcie do výboru OZ :
 • predseda
 • tajomník
 • pokladník
 • kontrolór
 1. MVM Viničné 25. – 26. 11. 2023 organizovaná v spolupráci s našim OZ.
 2. Čo zaujíma našich členov : otázky a odpovede .

Občerstvenie

 1. Správa o činnosti výboru OZ za rok 2022, schválenie správy : členovia výboru.
 2. Správa o hospodárení OZ za rok 2022 Klegová.
 3. Správa o vykonanej činnosti kontrolóra OZ za rok 2022, schválenie správy : Galbavá.
 4. Rozpočet na rok 2024. Členské na rok 2024. p. Klegová.
 5. Plán činnosti na rok 2024 : p. Ivanková.
 6. Diskusia, prevzatie registrácie a darčeka pre prítomných členov.
 7. Ukončenie.

PaedDr. Soňa Ivanková – predsedníčka, Ema Voláriková – tajomníčka,

Andrea Klegová – pokladníčka, Mária Galbavá - kontrolórka

 

Pripravujeme
Voľby do FFS
Horúce novinky
FIFe dokumenty - zmeny od r. 2024

Mačky - Nitra / Felis - Nitra
Created by Weblife. Powered by WEBLIFE CMS. WebHosting by Weblife.