SlovenskyEnglish
Menu
Úvod
Stanovy OZ
Výbor OZ
Zoznam členov
Prihláška do OZ
Činnosť OZ
Dokumenty OZ
Dokumenty FIFe
Zápisnice OZ
Tlačivá
Plemenná kniha FFS
Federácia Felis Slovakia
Kontakty
Fotogaléria
Inzercia členov
GDPR

Zmeny vo FIFe dokumentoch platných od 1.1.2024

 1. Hlasovanie počas Best in Show :

Hlasovanie a výsledky BIS musia byť prezentované aj v angličtine, ak sa používa iný jazyk. § 4.9.4 VP

 1. Titul Národný víťaz

Ak sa registruje titul Národný víťaz ( NW ), uvádza sa aj rok, kedy titul bol získaný. § 4.17 VP

 1. Nový vek požadovaný pre triedy 9-12,13a, 14.

Trieda 12 : 4-8 mes.

Trieda 11: 8-12 mes.

Trieda 9 alebo 10 : 12 mes. a staršie  § 5.4 VP

Ako vždy, mačky musia byť zapísané do výstavných tried podľa veku a posudzované podľa veku, platné pre jednotlivé triedy. §5.1 a 1.17 e VP

 To znamená, že od 1.1.2024 :

 • mačky, ktoré ešte nemajú 8 mesiacov musia byť zapísané v triede 12.
 • mačky, ktoré ešte nemajú 12 mesiacov musia byť zapísané v triede 11.
 • mačky, ktoré už získali certifikáty v triede 9 alebo vyššie pred 1.1.2024, ponechajú si tieto certifikáty ( a ďalšie dosiahnuté ocenenia ) musia byť zapísané v súlade s vyššie uvedenou klasifikáciou podľa nového veku platného od 1.1.2024.

Ako dôsledok zmeny veku pre triedy 9 a 10 :

 • Trieda 13a (trieda Novicov ) 12 mes. a staršie §5.4 a VP
 • Trieda 14 ( Mačky domáce ) musia byť kastrované od veku 12 mes. a staršie. § 3.4 VP
 • Zoznam diskvalifikačných a všeobecných chýb zmenené na vek od 12 mes. – chyby 1.7,1,8 a 7.2.

 

 1. Výnimky z výstavných pravidiel pre Bielorusko, Indonéziu, Taliansko a Nórsko.
 • Bielorusko má povolené organizovať medzinárodné výstavy s min. počtom mačiek 80.
 • Indonézia má povolené akceptovať 3 certifikáty v triede 7-10 dosiahnutých v jednej krajine od najmenej dvoch rôznych posudzovateľov pre tituly CH/P/ IC/IP.
 • Taliansko a Nórsko majú povolené akceptovať 5 certifikátov v triede 7 alebo 8 dosiahnutých v jednej krajine od najmenej 3 rôznych posudzovateľov pre tituly IC/IP.

 

 1. Štatút, pravidlá, štandardy, EMS systém a formuláre pre rok 2024

budú k dispozícii na web stránke FIFe najneskôr do 31.12.2023.  To sa týka aj formulára, ktorý používajú Členovia FIFe  pre ich správu vzhľadom na chovateľskú a registračnú štatistiku.

Od roku 2024 žltá brožúra s EMS systémom nebude sa viac vydávať samostatne. Namiesto toho popis  EMS systému s použitím manuálu a príkladov bude zahrnutý do Štatútu a pravidiel. Zoznam EMS kódov bude k dispozícii v Excel formáte na web stránke FIFe.

 1. FIFe fond pre mačky

Výskum mačacej medicíny  a zdravia bude sponzorovaná FIFe fondom pre mačky. Výskumné granty budú poskytované FIFe predsedníctvom a môžu byť navrhnuté komisiou pre zdravie a blaho mačiek a Členmi FIFe. ( Všeob. pravidlá 9.2 )

 1. Štandard Svätej birmy ( SBI )

Zrušené sú v štandarde nasledovné chyby :

 • čistá biela alebo farebné škvrny na hrudníku alebo na bruchu,

zrušená bola chyba, ktorá vylučovala udelenie certifikátu:

 • biely fľak na genitáliach

 

 1. Registrácia agouti kresby pre Van, Harlequin variety

Ak agouti kresba u Van resp. u Harlequina je známa alebo môže byť jasne definovaná ako tieňovaná, závojová alebo ako mramorová, tigrovaná, bodkovaná alebo ticked kresba, mačky budú registrované s príslušným kódom pre kresbu ( 11,12,22-25). Ostatné budú naďalej registrované ako kresba s kódom 21.

Všetky Van resp. Harlequin agouti mačky v tej istej farebnej variete budú posudzované spolu v tej istej triede bez ohľadu na ich agouti kresbu a bez ohľadu na ich farbu oka.

Odznakové resp. bezsrsté alebo flock Van / Harlequin agouti variety budú vždy registrované s kódom 21.

BLH/BSH Van/Harlequin tipped odznakové variety vždy s kódom 11.

 1. Maximálny počet vrhov

Mačky nesmú mať viac ako 2 vrhy počas 12 mes. a nemôžu mať viac ako 3 vrhy za 24 mes. §2.2.1 CHRP

 1. Názov chovateľskej stanice

Názov chovateľskej stanice môže byť opätovne použitý, ak vlastník chovateľskej stanice zomrel bez toho aby ho odkázal nejakému zákonnému dedičovi po 20. rokoch. §5.2.6 CHRP

 1. Víťaz výstavy ( Winner Show )

môže sa uskutočniť v akomkoľvek mesiaci roka s výnimkou októbra a novembra §2.6.2  VP

K novej výstave Black Sea Winner Show, ktorá je organizovaná v Moldavsku, Rumunsku alebo Ukraine prináleží nový titul Black Sea Winner. §2.6.6 VP a §5.3.1 CHRP

 1. Nové výstavné tituly pre mačiatka- Kitten Champion a pre juniorov- Junior Champion

Za predpokladu, že získa najmenej minimálne 93 požadovaných bodov:

 • CACC je udelený v triede mačiatok ( trieda 12 )
 • CACJ je udelený v triede junior ( 11 )

S cieľom získať titul Kitten Champion alebo Junior Champion mačka musí získať :

 • 3x titul CACS resp. CACJ
 • od troch rôznych posudzovateľov,
 • počas troch národných alebo medzinárodných výstavách §4.2 VP a CHRP §5.3.1

 

 1. Best in Show podľa plemien

Organizátor výstavy môže viesť samostatne BIS podľa plemena definovaného podľa EMS kódu, ak na výstave je najmenej 40 mačiek uvedených v katalógu v triedach 1-12.

Ostatné plemená v predmetnej kategórie uvedených v katalógu v triedach 1-12 musia mať celkový počet najmenej 30.

Počet 40 mačiek je najnižší limit. §4.9.4 VP

 

Použité skratky :

VP – Výstavné pravidlá FIFe

CHRP – Chovateľské a registračné pravidlá FIFe

Zmeny vo FIFe dokumentoch platných od 1.1.2024

 1. Hlasovanie počas Best in Show :

Hlasovanie a výsledky BIS musia byť prezentované aj v angličtine, ak sa používa iný jazyk. § 4.9.4 VP

 1. Titul Národný víťaz

Ak sa registruje titul Národný víťaz ( NW ), uvádza sa aj rok, kedy titul bol získaný. § 4.17 VP

 1. Nový vek požadovaný pre triedy 9-12,13a, 14.

Trieda 12 : 4-8 mes.

Trieda 11: 8-12 mes.

Trieda 9 alebo 10 : 12 mes. a staršie  § 5.4 VP

Ako vždy, mačky musia byť zapísané do výstavných tried podľa veku a posudzované podľa veku, platné pre jednotlivé triedy. §5.1 a 1.17 e VP

 To znamená, že od 1.1.2024 :

 • mačky, ktoré ešte nemajú 8 mesiacov musia byť zapísané v triede 12.
 • mačky, ktoré ešte nemajú 12 mesiacov musia byť zapísané v triede 11.
 • mačky, ktoré už získali certifikáty v triede 9 alebo vyššie pred 1.1.2024, ponechajú si tieto certifikáty ( a ďalšie dosiahnuté ocenenia ) musia byť zapísané v súlade s vyššie uvedenou klasifikáciou podľa nového veku platného od 1.1.2024.

Ako dôsledok zmeny veku pre triedy 9 a 10 :

 • Trieda 13a (trieda Novicov ) 12 mes. a staršie §5.4 a VP
 • Trieda 14 ( Mačky domáce ) musia byť kastrované od veku 12 mes. a staršie. § 3.4 VP
 • Zoznam diskvalifikačných a všeobecných chýb zmenené na vek od 12 mes. – chyby 1.7,1,8 a 7.2.

 

 1. Výnimky z výstavných pravidiel pre Bielorusko, Indonéziu, Taliansko a Nórsko.
 • Bielorusko má povolené organizovať medzinárodné výstavy s min. počtom mačiek 80.
 • Indonézia má povolené akceptovať 3 certifikáty v triede 7-10 dosiahnutých v jednej krajine od najmenej dvoch rôznych posudzovateľov pre tituly CH/P/ IC/IP.
 • Taliansko a Nórsko majú povolené akceptovať 5 certifikátov v triede 7 alebo 8 dosiahnutých v jednej krajine od najmenej 3 rôznych posudzovateľov pre tituly IC/IP.

 

 1. Štatút, pravidlá, štandardy, EMS systém a formuláre pre rok 2024

budú k dispozícii na web stránke FIFe najneskôr do 31.12.2023.  To sa týka aj formulára, ktorý používajú Členovia FIFe  pre ich správu vzhľadom na chovateľskú a registračnú štatistiku.

Od roku 2024 žltá brožúra s EMS systémom nebude sa viac vydávať samostatne. Namiesto toho popis  EMS systému s použitím manuálu a príkladov bude zahrnutý do Štatútu a pravidiel. Zoznam EMS kódov bude k dispozícii v Excel formáte na web stránke FIFe.

 1. FIFe fond pre mačky

Výskum mačacej medicíny  a zdravia bude sponzorovaná FIFe fondom pre mačky. Výskumné granty budú poskytované FIFe predsedníctvom a môžu byť navrhnuté komisiou pre zdravie a blaho mačiek a Členmi FIFe. ( Všeob. pravidlá 9.2 )

 1. Štandard Svätej birmy ( SBI )

Zrušené sú v štandarde nasledovné chyby :

 • čistá biela alebo farebné škvrny na hrudníku alebo na bruchu,

zrušená bola chyba, ktorá vylučovala udelenie certifikátu:

 • biely fľak na genitáliach

 

 1. Registrácia agouti kresby pre Van, Harlequin variety

Ak agouti kresba u Van resp. u Harlequina je známa alebo môže byť jasne definovaná ako tieňovaná, závojová alebo ako mramorová, tigrovaná, bodkovaná alebo ticked kresba, mačky budú registrované s príslušným kódom pre kresbu ( 11,12,22-25). Ostatné budú naďalej registrované ako kresba s kódom 21.

Všetky Van resp. Harlequin agouti mačky v tej istej farebnej variete budú posudzované spolu v tej istej triede bez ohľadu na ich agouti kresbu a bez ohľadu na ich farbu oka.

Odznakové resp. bezsrsté alebo flock Van / Harlequin agouti variety budú vždy registrované s kódom 21.

BLH/BSH Van/Harlequin tipped odznakové variety vždy s kódom 11.

 1. Maximálny počet vrhov

Mačky nesmú mať viac ako 2 vrhy počas 12 mes. a nemôžu mať viac ako 3 vrhy za 24 mes. §2.2.1 CHRP

 1. Názov chovateľskej stanice

Názov chovateľskej stanice môže byť opätovne použitý, ak vlastník chovateľskej stanice zomrel bez toho aby ho odkázal nejakému zákonnému dedičovi po 20. rokoch. §5.2.6 CHRP

 1. Víťaz výstavy ( Winner Show )

môže sa uskutočniť v akomkoľvek mesiaci roka s výnimkou októbra a novembra §2.6.2  VP

K novej výstave Black Sea Winner Show, ktorá je organizovaná v Moldavsku, Rumunsku alebo Ukraine prináleží nový titul Black Sea Winner. §2.6.6 VP a §5.3.1 CHRP

 1. Nové výstavné tituly pre mačiatka- Kitten Champion a pre juniorov- Junior Champion

Za predpokladu, že získa najmenej minimálne 93 požadovaných bodov:

 • CACC je udelený v triede mačiatok ( trieda 12 )
 • CACJ je udelený v triede junior ( 11 )

S cieľom získať titul Kitten Champion alebo Junior Champion mačka musí získať :

 • 3x titul CACS resp. CACJ
 • od troch rôznych posudzovateľov,
 • počas troch národných alebo medzinárodných výstavách §4.2 VP a CHRP §5.3.1

 

 1. Best in Show podľa plemien

Organizátor výstavy môže viesť samostatne BIS podľa plemena definovaného podľa EMS kódu, ak na výstave je najmenej 40 mačiek uvedených v katalógu v triedach 1-12.

Ostatné plemená v predmetnej kategórie uvedených v katalógu v triedach 1-12 musia mať celkový počet najmenej 30.

Počet 40 mačiek je najnižší limit. §4.9.4 VP

 

Použité skratky :

VP – Výstavné pravidlá FIFe

CHRP – Chovateľské a registračné pravidlá FIFe

Pripravujeme
Voľby do FFS
Horúce novinky
FIFe dokumenty - zmeny od r. 2024

Mačky - Nitra / Felis - Nitra
Created by Weblife. Powered by WEBLIFE CMS. WebHosting by Weblife.