SlovenskyEnglish
Menu
Úvod
Stanovy OZ
Výbor OZ
Zoznam členov
Prihláška do OZ
Činnosť OZ
Dokumenty OZ
Dokumenty FIFe
Štatút FIFe
Všeobecné pravidlá FIFe
Chovateľsko - registračné pravidlá FIFe
Výstavné pravidlá FIFe
Zápisnice OZ
Tlačivá
Plemenná kniha FFS
Federácia Felis Slovakia
Kontakty
Fotogaléria
Inzercia členov
GDPR

Členská schôdza OZ Mačky - Nitra / Felis - Nitra

sa bude konať 28.9.2019 od 13.00 hod.

v Nitre, Remeselnícke centrum, Chovateľské potreby Ani - pet, Mostná 13.

 

Program :  

 1. Otvorenie, odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice : p. Ivanková
 2. Kontrola plnenia uznesení od poslednej členskej schôdzi: p. Voláriková
 3. Voľba členov mandátovej komisie, správa mandátovej  komisie
 4. Schválenie programu
 5. Voľba členov volebnej komisie
 6. Voľba členov návrhovej komisie
 7. Voľba členov výboru : predseda, tajomník, pokladník
 8. Voľba kontrolóra
 9. MVM Nitra 23. – 24. 11. 2019
 10. Čo zaujíma našich členov

Občerstvenie

 1. Správa o činnosti výboru OZ za rok 2018, schválenie správy : členovia výboru
 2. Správa o hospodárení OZ za rok 2018 p. Galbavá, p. Klegová
 3. Správa o vykonanej činnosti kontrolóra OZ za rok 2018, schválenie správy : Galbavá
 4. Rozpočet na rok 2020. Členské na rok 2020. p. Klegová
 5. Plán činnosti na rok 2020 : p. Ivanková.
 6. Správa návrhovej komisie
 7. Diskusia, prevzatie registrácie
 8. Ukončenie

PaedDr. Soňa Ivanková – predsedníčka

Ema Voláriková – tajomníčka

Andrea Klegová – pokladníčka

 

Pripravujeme
MVM 23. - 24. 11. 2019
Horúce novinky
Členská schôdza OZ 2019

Mačky - Nitra / Felis - Nitra
Created by Weblife. Powered by WEBLIFE CMS. WebHosting by Weblife.