SlovenskyEnglish
Menu
Úvod
Stanovy OZ
Výbor OZ
Zoznam členov
Prihláška do OZ
Činnosť OZ
Dokumenty
Zápisnice OZ
Tlačivá
Plemenná kniha FFS
Federácia Felis Slovakia
Kontakty
Fotogaléria
Inzercia členov
GDPR

Členská schôdza OZ Mačky - Nitra / Felis - Nitra

sa bude konať 28.9.2019 od 13.00 hod.

v Nitre, Remeselnícke centrum, Chovateľské potreby Ani - pet, Mostná 13.

 

Program :  

 1. Otvorenie, odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice : p. Ivanková
 2. Kontrola plnenia uznesení od poslednej členskej schôdzi: p. Voláriková
 3. Voľba členov mandátovej komisie, správa mandátovej  komisie
 4. Schválenie programu
 5. Voľba členov volebnej komisie
 6. Voľba členov návrhovej komisie
 7. Voľba členov výboru : predseda, tajomník, pokladník
 8. Voľba kontrolóra
 9. MVM Nitra 23. – 24. 11. 2019
 10. Čo zaujíma našich členov

Občerstvenie

 1. Správa o činnosti výboru OZ za rok 2018, schválenie správy : členovia výboru
 2. Správa o hospodárení OZ za rok 2018 p. Galbavá, p. Klegová
 3. Správa o vykonanej činnosti kontrolóra OZ za rok 2018, schválenie správy : Galbavá
 4. Rozpočet na rok 2020. Členské na rok 2020. p. Klegová
 5. Plán činnosti na rok 2020 : p. Ivanková.
 6. Správa návrhovej komisie
 7. Diskusia, prevzatie registrácie
 8. Ukončenie

PaedDr. Soňa Ivanková – predsedníčka

Ema Voláriková – tajomníčka

Andrea Klegová – pokladníčka

 

Pripravujeme
MVM 23. - 24. 11. 2019
Horúce novinky
Členská schôdza OZ 2019

Mačky - Nitra / Felis - Nitra
Created by Weblife. Powered by WEBLIFE CMS. WebHosting by Weblife.