SlovenskyEnglish
Menu
Úvod
Stanovy OZ
Výbor OZ
Zoznam členov
Prihláška do OZ
Činnosť OZ
Dokumenty OZ
Dokumenty FIFe
Štatút FIFe
Všeobecné pravidlá FIFe
Chovateľsko - registračné pravidlá FIFe
Výstavné pravidlá FIFe
Zápisnice OZ
Tlačivá
Plemenná kniha FFS
Federácia Felis Slovakia
Kontakty
Fotogaléria
Inzercia členov
GDPR

Mačka netúži po tom aby ju mal rád celý svet.

Iba tí, ktorých si vybrala, že bude mať rada ona.

Helen Thomson

 

Občianske združenie Mačky - Nitra / Felis - Nitra

bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 14.5.2015.

Viac o nás...

Predchodcom nášho Občianskeho združenia Mačky – Nitra / Felis – Nitra bola Základná organizácia chovateľov mačiek Nitra, ktorá patrila pod Slovenský zväz chovateľov až do 31.12.2015.

Od 1.1.2016 sme sa osamostatnili a stali sa jedným zo zakladajúcich členov Federácie Felis Slovakia, ktorá je zároveň členom medzinárodnej organizácie Fédération Internationale Féline.

 

Všetci naši členovia sú nielen členmi nášho občianskeho združenia ale aj členmi člena Federácie Felis Slovakia a Fédération Internationale Féline.

Ako sme začínali…

Základná organizácia chovateľov mačiek Nitra bola založená 28.5.1984.

Organizácia mala 17 zakladajúcich členov, z toho boli 4 mladí chovatelia.

Medzi prvé chovateľské stanice v základnej organizácii patrili chovateľská stanica Z pod Zobora, majiteľka p. Mária Ághová a chovateľská stanica Odile Cat, majiteľka p. Otília Veselá.

V roku 1985 pribudlo ďalších 6 chovateľských staníc a postupne sa zoznam chovateľských staníc rozširoval.

Prvá špeciálna výstava ušľachtilých mačiek bola zorganizovaná základnou organizáciou 9. – 10. 11. 1985. V Nitre. Vystavovalo 34 vystavovateľov. Počet vystavených mačiek bolo 38.

Prvá propagačná výstava ušľachtilých mačiek bola zorganizovaná základnou organizáciou 27. – 28. 9. 1986 v Nitre. Vystavovalo 23 vystavovateľov. Počet vystavených mačiek bolo 30.

V ten istý rok sa konala ešte jedna propagačná výstava v Lukačoviciach pri Nitre ako súčasť výstavy drobných zvierat. Zúčastnilo sa z našej základnej organizácie 8 členov s 10 mačkami a s dvomi vrhmi.

Druhá špeciálna výstava ušľachtilých mačiek sa konala v Nitre, 21. – 22. 11. 1987. Počet vystavovateľov bolo 56 a 60 vystavených mačiek.

Tretia špeciálna výstava ušľachtilých mačiek sa konala v Nitre, 23. – 24. 11. 1988. Počet vystavených mačiek. 61.

Štvrtá špeciálna výstava ušľachtilých mačiek sa konala v Nitre, 1. – 2. 4. 1989. Počet vystavených mačiek.65.

Piata špeciálna výstava ušľachtilých mačiek sa konala v Nitre, 21. – 22. 11. 1989.

Šiesta špeciálna výstava ušľachtilých mačiek sa konala v Nitre, 21. – 22. 4. 1990. Počet vystavených mačiek 61.

Prvú medzinárodnú výstavu ušľachtilých mačiek zorganizovala základná organizácia 16. – 17. 11.1991. Vystavených bolo 405 mačiek, z toho dlhosrstých bolo 312, polodlhosrstých 18 a krátkosrstých 75.

Siedma špeciálna výstava ušľachtilých mačiek sa konala v Nitre, 7. 11. 1992. Počet vystavených mačiek 57

Osma špeciálna výstava ušľachtilých mačiek sa konala v Nitre, 27. 11. 1993. Počet vystavených mačiek.67.

Druhá medzinárodná výstava mačiek,ktorú zorganizovala naša základná organizácia sa konala 5.6.1994 v Senici nad Myjavou. Prihlásených bolo 264 mačiek.

Deviata špeciálna výstava ušľachtilých mačiek sa konala v Nitre,8. 10. 1994. Počet vystavených mačiek 94.

V roku 1994 bol Slovenský zväz chovateľov prijatý ako člen medzinárodnej organizácie Fédération Internationale Féline ( FIFe )a tým aj naša organizácia sa stala členom člena FIFe..

Tretia medzinárodná výstava mačiek,ktorú zorganizovala naša základná organizácia sa konala 1.4.1995 v Nitre. Prihlásených bolo 341 mačiek.

Štvrtá medzinárodná výstava mačiek,ktorú zorganizovala naša základná organizácia sa konala 28.4.1996 v Bratislave. Prihlásených bolo 207 mačiek.

V ten istý rok sme zorganizovali desiatu špeciálnu výstavu ušľachtilých mačiek, ktorá sa konala v Nitre, 14.9.1996. Počet vystavených mačiek 56 a jedenástu špeciálnu výstavu ušľactilých mačiek, ktorá sa konala 7.12.1996 v Nitre. Počet vystavených mačiek: 43.

Prvá národná výstava ušľachtilých mačiek sa konala 26.9.1998. Prihlásených bolo 83 mačiek.

( Z kroniky ZO CHM SZCH Nitra )

Od roku 1997 - 2002 nie sú k dispozícii informácie o činnosti ZO Nitra.

Od roku 2003 naša ZO CHM Nitra zorganizovala tieto MVM :

22. - 23.11. 2003 sa konala v Nitre Medzinárodná výstavy mačiek. Prihlásených bolo 211 mačiek.

27. - 28. 11. 2004 sa konala v Nitre Medzinárodná výstava mačiek. Prihlásených bolo 226 mačiek.

26. - 27. 11. 2005 sa konala v Nitre Medzinárodná výstava mačiek. Prihlásených bolo 195 mačiek.

11. - 12. 11. 2006 sa konala v Nitre Medzinárodná výstava mačiek. Prihlásených bolo 196 mačiek.

29. - 30. 11. 2008 sa konala v Nitre Medzinárodná výstava mačiek. Prihlásených bolo 261 mačiek.

27. - 28. 11. 2010 sa konala v Nitre Medzinárodná výstava mačiek. Prihlásených bolo 176 mačiek.

26. - 27. 11. 2011 sa konala v Nitre Medzinárodná výstava mačiek. Prihlásených bolo 227 mačiek.

23. - 24. 11. 2013 sa konala v Nitre Medzinárodná výstava mačiek. Prihlásených bolo 212 mačiek.

22. - 23. 11. 2014 sa konala v Nitre Medzinárodná výstava mačiek. Prihlásených bolo 194 mačiek.

28. - 29. 11. 2015 sa konala vo Viničnom v spolupráci s ZO Bratislava 3 Medzinárodná výstava mačiek. Prihlásených bolo  

                            240 mačiek.  

25. - 26. 11. 2017 už ako OZ Mačky - Nitra / Felis - Nitra uskutočnila Medzinárodnú výstavu mačiek v Nitre. Prihlásených bolo 

                           187 mačiek

17. - 18. 11. 2018 sa konala vo Viničnom v spolupráci s OZ SACHM Medzinárodná výstava mačiek. Prihlásených bolo ... mačiek.

23. - 24. 11. 2019 sa uskutočnila Medzinárodná výstava mačiek v Nitre. Prihlásených bolo 191 mačiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravujeme
Voľby do FFS
Horúce novinky
MVM Viničné November 2023
FIFe dokumenty - zmeny od r. 2024
Členská schôdza 2023

Mačky - Nitra / Felis - Nitra
Created by Weblife. Powered by WEBLIFE CMS. WebHosting by Weblife.